ادی که حدود 5سال است طرفداران زیادی پیدا کرده و خیلی ها مدام او و کارهایش را دنبال میکنند. ادی میگوید که همیشه سعی میکند با طرفدارانش گرم و دوستانه برخورد کند، چرا که شغلش را به آنها مدیون است.

اما در این میان یک هوادار هست که ادی از دیدنش پشیمان است. “گبی استایگر” اولین بار سال 2012 در تئاتری در لندن ادی را ملاقات کرد.
ادی میگوید: من به شدت از ملاقات با گبی استایگر پشیمانم. او در طول 5سال متناوبا من و خانواده ام را اذیت، و مارا مضطرب، ناامن و آزرده کرده است.”

قضیه جایی به اوج خود رسید که ماه آگوست امسال وقتی ادی دختر تازه متولد شده اش را در آغوش داشت، گبی آمد و خواست بازوی ادی را بگیرد.

مسئول دادگاه “سارا اشکبوس” از نامه های عاشقانه ی متعدد او به ادی و اینکه او چگونه عشق و تحسینش را برای ادی مینوشته خبر میدهد.
او عشقش به ادی را ابراز میکند و میخواهد او هم چنین کند و جوابش را بدهد.

گبی یکبار در پارک جلوی خانه ادی نشسته بوده و وقتی او از خانه خارج میشود سعی میکند بغلش کند. همچنین خیلی جاهای دیگر اعم از تئاتر ها و پیش نمایش فیلم هاهم ادی را دنبال میکرد.

ادی ردمین موضوع را به دادگاه گزارش میکند و گبی فعلا برای تعقیب و ایجاد مزاحم مجرم شناخته شده و دادگاه نهاییش سه شنبه برگزار خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *